­


Odrostky Pestebni.cz3

Rostliny vypěstované minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazováním do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm a s tvarovanou korunou.

Metoda odrostků není univerzální, ale spíše doplňková. Odrostky se mohou významně uplatnit ve speciálních případech, kde je použití sadebního materiálu běžné velikosti z nějakého důvodu nevhodné. Těžiště využití odrostků lze spatřovat zejména při zalesňování stanovišť se silný vlivem buřeně (třtina, ostružiníky apod.) a v kombinaci s individuálními ochranami proti zvěři (tubusy, oplůtky), kdy je žádoucí, aby stromek odrostl a zesílil ještě před ukončením životnosti ochranného zařízení.

Jako velmi vhodný příklad použití odrostků se dále jeví výsadby pro obohacování druhové skladby okolních monokultur.

Odrostky se dobře uplatní i tam kde hrozí eroze půdy, pásma ochrany vodních zdrojů, kde nelze využít chemické ochrany rostlin proti buřeni, mrazové polohy a stanoviště náchylná k přemokření, místa s vysokým tlakem zvěře a ve vylepšování a doplňování kultur.


 

Odrostky  Pestebni.cz1
Odrostky  Pestebni.cz10
Odrostky  Pestebni.cz11
Odrostky  Pestebni.cz12
Odrostky  Pestebni.cz13
Odrostky  Pestebni.cz14
Odrostky  Pestebni.cz15
Odrostky  Pestebni.cz2
Odrostky  Pestebni.cz3
Odrostky  Pestebni.cz4
Odrostky  Pestebni.cz5
Odrostky  Pestebni.cz6
Odrostky  Pestebni.cz7
Odrostky  Pestebni.cz8
Odrostky  Pestebni.cz9

 


 

 

 

 

­