­

Ochrana MLP


Pestebni.cz Klikoroh borovy 3

 

Klikoroh borový je významný škůdce jehličnatých sazenic.

Při svém zralostním (mladí brouci) a regeneračním (staří brouci) žíru do nich vyžírá drobné, kolmé nebo trychtýřovité jamky, zasahující často až do povrchové části dřeva.

Poškozené kmínky se někdy deformují. Při silném poškození se vyžrané jamky spojují po obvodu kmínku do plošek a sazenice hynou.


Ozinani MLP proti bureni PESTEBNI.CZ 12

Lesní buřeň tvoří různé trávy, byliny a křoviny, které jsou přirozenou součástí lesních společenstev a zvyšují své zastoupení na obnovované ploše po těžbě dospělého porostu.

Jedná se například o třtinu křovištní. Tato tráva vytváří mocný drn, ohrožuje malé stromky například odebíráním vláhy a spolu s deštivým a teplým počasím pak vytváří nevhodné mikroklima. V jeho důsledku pak může dojít k rozvoji plísní a houbových onemocnění.


Pestebni.cz Ochrana MLP proti okusu 7

 

Možností ochrany kultur proti okusu je několik. Nejčastěji se používají nátěry terminálních (hlavních) pupenů chemickými repelenty odpuzujícími zvěř.

V současné době používáme a máme odskoušené tři přípravky a to Cervacol Extra, Aversol a Morsuvin. Aplikaci provádíme rukavicí.


Pestebni.cz Ochrana proti hlodavcum 4

V posledních několika letech se začaly vyskytovat ve větší míře škody na kulturách a mladých lesních porostech ohryzem kůry na bazálních částech kmínků hlodavci.

Nejvíce postihovanou dřevinou bývá buk, i když ušetřeny nejsou ani javory či duby.

V současné době se již velmi obtížně provádí kladení otrávených návnad či pastí, tedy klasická instalace staniček s jedem do hlodavci ohrožených listnatých kultur.

Vzhledem k novým zákonům a nařízením Evropské unie je tento způsob obrany víceméně pro podmínky lesního hospodářství nepoužitelný.


Pestebni.cz Ochrana proti zimnimu ohryzu zveri 2

Dosavadní zkušenosti ukazují, že nejvíce jsou poškozovány smrkové porosty ve věku 20-40 let (II. věková třída).

U mladších porostů brání loupání zavětvené kmeny, u starších silnější rozpraskaná borka, díky řidšímu sponu jsou tyto porosty také méně atraktivními stávaništi zvěře.

Z hlediska porostní struktury jsou jednoznačně méně poškozovány různověké víceetážové porosty ve srovnání s porosty stejnověkými.


Stále většího významu v poslední době nabývá v boji s buření použití chemických prostředků.
Moderní herbicidy nezanechávají v půdě nežádoucí zbytky a nejsou jedovaté pro lesní zvěř, ryby ani včely a další lesní živočichy. Podle použité koncentrace účinné látky růst buřeně buď omezují – retardují, nebo buřeň zcela zlikvidují. Retardace buřeně se používá tam, kde je vhodné zalesněné stromky alespoň trochu stínit před pálícím sluncem.

­