­

Obnova lesa


Pestebni.cz Jarni zalesneni 7

Obnova lesa je nedílnou a důležitou součástí hospodaření v lesích. Lesní zákon ukládá vlastníkovi lesa povinnost obnovovat lesní porosty, v určitém časovém rozmezí a pomocí vhodné dřevinné skladby. Vlastník může svým hospodařením ovlivňovat nejen produkci, ale i půdní a klimatické podmínky lesa a jeho bezprostředního okolí. Dřevinná skladba se volí vzhledem k stanovištním podmínkám, ale také s ohledem na produkční a mimoprodukční funkce lesa.

Nejvíce zalesnění provádíme v jarním období a to od počátku března do poloviny května.


Pestebni.cz Podzimni zalesneni 13

 

Podzimní zalesnění navazuje na jarní zalesnění.

Provádíme výsadbu holin a zejména se snažíme o vylepšení kultur (výměna uschlých, poničených stromků).

Podzimní zalesnění provádíme ve většině případů krytokořenou (obalovanou) sadbou.


Odrostky Pestebni.cz3

Rostliny vypěstované minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazováním do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm a s tvarovanou korunou.

Metoda odrostků není univerzální, ale spíše doplňková. Odrostky se mohou významně uplatnit ve speciálních případech, kde je použití sadebního materiálu běžné velikosti z nějakého důvodu nevhodné. Těžiště využití odrostků lze spatřovat zejména při zalesňování stanovišť se silný vlivem buřeně (třtina, ostružiníky apod.) a v kombinaci s individuálními ochranami proti zvěři (tubusy, oplůtky), kdy je žádoucí, aby stromek odrostl a zesílil ještě před ukončením životnosti ochranného zařízení.

­